Gemopolis Outlet เป็นหนึ่งในโครงการอัญธานี(Gemopolis) ศูนย์กลางการรังสรรเพชร อัญมณี และเครื่องประดับที่ครบวงจร มาตรฐานส่งออกระดับโลก สถานที่ตั้งเพียงไม่ถึง 10 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ Gemopolis Outlet ช่องทางใหม่แห่งการเลือกซื้อ เพชร อัญมณี และเครื่องประดับ คุณภาพสูงจากแหล่งผลิตโดยตรงในราคายุติธรรม